Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

Sak 20/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Innkommet post og referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelsen.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

7/96 og 17/96   Samarbeid med Medicoteknisk selskap.

26/96   Telemedisin.

23/96   Dataassistert opplæring.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

29/96   Tid for neste styremøte.

30/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Legg igjen en kommentar