Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat og regnskap fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

  • Medical Workshop, Island
  • NBC96, Finland
  • BME-register
  • Møte vedr.Prosedyrebanken

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Legg igjen en kommentar