Medical devices workshop på Island, 1996

Dette er en oppsummering av noen emner som ble tatt opp på det 9. møtet blant de nordiske lands helsetilsyn med arbeidsfelt medisinsk utstyr. I tillegg til helsemyndigheter var også ulike standardorganisasjoner, prøvingsinstitusjoner og leverandørforeninger representert.

  1. Active Implantable Medical Devices Directiv.
  2. The Medical Devices Directiv.
  3. The in Vitro Diagnostic Medical Devices Directive.

Les resten av innholdet i:

Medical devices workshop på Island, 1996

 

 

 

Legg igjen en kommentar