Innkalling til styremøte, 27.08.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

34/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

35/96   Innkommet post og referatsaker. Forsendelser av IFMBE new. Halvårsrapport fra samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring, kort presentasjon, forslag til avtale.

16/96   Spørreundersøkelsen. Vedlagt forslag til artikkel til HMT.

21/96   Regnskap fra årsmøtet på Røros.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96  Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning, oppfølging, fellestur Nice 97, faglig kurs Laser, internasjonalt samarbeid, bruk av Internett.

37/96   Endring i avtale ang. Hospital 97.

38/96   Budsjett, regnskap.

40/96   Status websida.

39/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 27.11.1996

 

 

Legg igjen en kommentar