Notat – «Utdanningsgruppa» under Medisinsk Teknisk Forening

Kommentarer til styremøte i MTF (12.september 1996) og retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Oslo mars 1995). Det vedlegges kommentarer om praksisplasser.

På styremøtet kommet det forslag om:

  •  spesialist på høgspenningsutstyr
  •  «Clinical engineer»
  •  medisinsk IT-spesialist
  •  teknisk biokjemi

Det vil diskuteres eventuelle krav til prøver, skriftlige rapporter, erfaring, praksis m.v. Styret i MTF vil etablere et forum for den skisserte debatten om autorisasjonsformer.

I retningslinjer beskrives ordningen av praksis som kreves for samtykke (ET-godkjenning) for å foreta selvstendig service og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Det ble bestemt at ordningen overvåkes av et råd med 3-5 medlemmer. Rådet består av Arne Rettedal (Høgskolen i Rogaland), Sverre Grimnes (Rikshospitalet), Jørn Norvik (Produkt- og Elektrisitetstilsynet).

For å få samtykke – formell autorisasjon fra myndighetene, skal det foreligge tre moduler:

  •  en tilfredsstillende teoretisk utdannelse
  •  minst treårs relevant praksis – fra godkjent praksisplass
  •  bestått en skriftlig prøve basert ovenstående litteratur

I vedlegget til retningslinjer gis forslag om praksisplasser.

Utdanningsgruppa under MTF

Legg igjen en kommentar