Referat fra styremøte i MTF, 27.08.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

34/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

35/96   Innkommet post og referatsaker.

23/96   Dataassistert opplæring, kort presentasjon, forslag til avtale.

16/96   Spørreundersøkelsen.

21/96   Regnskap fra årsmøtet på Røros.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

37/96   Endring i avtale angående HOSPITAL 97.

38/96   Budsjett, regnskap.

40/96   Status webside.

39/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 27.08.1996

Legg igjen en kommentar