Innkalling til styremøte i MTF, 1996

Styremedlemmer, varamedlemmer og fagredaktør innkalles som avtalt til styremøte den 24. oktober 1996 på Rica Hell, Trondheim.

Det blir tatt opp følgende saksliste:

40/96   Godkjenning av referat fra forrige møte

41/96   Innkommet post og referatsaker (Meeting og IFMBE National Secretaries Committee 1.nov.96; IFMBE Initial Cimmittee on Membership)

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

23/96   Dataassistert opplæring.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende. Status og kommentarer.

28/96   Strategisk tenkning. Oppfølging. Internasjonalt samarbeid.

42/96   Samarbeid ,ed LFN. Kontaktgruppe. Standardisering av vedlikeholdskontrakter.

43/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

 

Legg igjen en kommentar