Avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og MTS

Det er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) – bestående av Norsk Teknisk Forening (MTF); Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) og Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) og Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH) og Helsetjenestens Lederforbund (HLF).

Avtalen er inngått om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på tidligere avtaler med de enkelte foreninger. SP har det fulle utgiveransvar for tidsskriftet HMT.

HMT planlegges utgitt med fra 6-12 nummer pr.år, og sendes til alle medlemmer av MTS, NSH og HLF i tillegg til andre betalende og fri abonnenter.

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom Selvig Publishing og MTS

 

Legg igjen en kommentar