Prosedyrebanken

Fra siste halvdel av 80-årene og til begynnelsen av 1994 var Det Norske Veritas engasjert av Sosialdepartementet til arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr. I dette arbeidet deltok mange norske sykehus, men det ble ikke noe suksess. Dette arbeidet dannet grunnlaget for videre arbeid med kvalitetssikring og da innenfor prosedyrer og sjekklister.

I løpet av disse årene ble det produsert godt og vel 100 prosedyrer og sjekklister som i dag er overdratt Prosedyrebanken.

Les resten av innholdet i:

Prosedyrebanken

Legg igjen en kommentar