Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

44/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

45/96   Innkommet post og referatsaker.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Dataassistert opplæring.

28/96   Oppfølging: Fellestur til Nice 97.

42/96   Samarbeid med LFH.

46/96   Internasjonalt og nasjonalt samarbeid.

47/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

 

 

Legg igjen en kommentar