Databasert opplæringsprogram

MTF har i styremøte 16.12 drøftet et mulig engasjement vedrørende norsk tilrettelegging av Cedrik. Styret har besluttet følgende:

Styret kan ikke engasjere seg økonomisk i dette selv om MTF ser en motivasjon i det å kunne gi MTF’s medlemmer et hjelpemiddel i opplæring av brukerne. MTF kan gi faglig kompetanse i form av konsulentbistand mot en godtgjøring.

Databasert opplæringsprogram

 

Legg igjen en kommentar