HMT – Internett tilknytning

Selvig Publishing A/S har i løpet av 1996 arbeidet aktivt med Internett, og alle forlagets publikasjoner ligger på nettet under adresse http://www.selvig.no.

Hjemmesiden for forlaget er lagt opp slik at man først kommer inn på side 1 hvor alle forlagets publikasjoner er illustrert. Ved å peke på det aktuelle tidsskrift kommer man inne på side 2 som gir generelle opplysninger om tidsskriftet samt forskjellige «trykknapper» hvor man kan gå videre til følgende sider:

  • «Mediaplan»
  • «Innholdsfortegnelse»
  • «HMT’s Innkjøpsregister»
  • «Diskusjonsside»

Det vil også være «trykknapper» for foreningene NSF, MTF, NFMF, FSTL og HLF.

HMT – Internett tilknytning

Legg igjen en kommentar