Notat vedrørende Internett hjemmeside

Til avtalt styremøte 13.2.97 i Info-Rama i forbindelse med Hospital 97 sender Øystein Jensen følgende innspill:

Selvig Publishing tilbyr iht. vedlagte brev datert 7.1.97 oppsett av hjemmesider og drifting for en svært attraktiv pris. Øystein Jensen som redaktør for hjemmesiden har et konkret problem mht. oppdatering av siden MTF allerede har pga. Ståle Freyers permisjon fra HiS. Selvigs aktivitet blir svært omfattende og kjøres profesjonelt utenfor system i foreningen. Innsatsen bygger ikke lenger på godvilje og gratisarbeid, og kan lettere flytte hvis forhold i foreningen endrer seg.

Notat vedr. Internett hjemmeside

 

Legg igjen en kommentar