Innkalling til styremøte, 13.02.1997

Sted: Info Rama Senteret.

Saksliste:

1/97   Godkjenning av referat fra styremøte 16.12.96.

2/97   Innkommet post og referatsaker.

3/97   Landsmøte i Tromsø. Status.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide. Se sak 46/96 fra forrige møte.

5/97   Bruk av fond og hva MTF vil med det.

6/97   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 13.02.1997

 

Legg igjen en kommentar