Ny avtale med Selvig Publishing – underskrifter

Det vises til tidligere telefonsamtaler og diskusjoner om en fornyet avtale med Selvig Publishing.

Avtalen som den nå foreligger regulerer ikke samarbeidsforhold mellom partene i MTS. Styret i Medisinsk Teknisk Forening er villig til å gjøre en pro rata fordeling av royalty i henhold til foreningens medlemsantall, eventuelt med en ettertidig korreksjon påvirket av antall artikler de enkelte medvirker til.

Ny avtale med Selvig Publishing-underskrifter

Legg igjen en kommentar