Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Sted: Eurosofts lokaler, Dronningen.

Saksliste:

8/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide.

  • Landsmøtet
  • Kurs/Hospital 99
  • Samtykke
  • Internett
  • Prosedyrebanken
  • NKKN
  • Forhold til IT
  • Internasjonal og nordisk markering/kontaktvirksomhet
  • Vertskap for kommende konferanser
  • Samarbeid med industri, forskning og LFH

09/97   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Legg igjen en kommentar