Referat fra styremøte i MTF, 13.02.1997

Sted: INFO-RAMA, Sandvika.

Saksliste:

1/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/97   Innkommet post og referatsaker.

3/97   Landsmøtet i Tromsø.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide.

7/97   Internett hjemmeside.

6/97   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 13.02.1997

Legg igjen en kommentar