Referat fra styremøte i MTF, 29.05.1997

Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø.

Saksliste:

10/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

11/97   Generalforsamlingen.

12/97   Nytt regnskapsprogram.

13/97   Norges varemesse.

14/97   Referansekomiteen for Medisinsk Informatikk.

15/97   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 29.05.1997

 

 

Legg igjen en kommentar