Samarbeid om tidsskriftet HMT

MTF har i sin generalforsamling 29.5.97 gjenvalgt Øystein Jensen som fagredaktør for tidsskriftet.

Når det gjelder fordeling av royalties skal dette i følge avtalen fordeles i forhold til medlemstallet i hver av de samarbeidende foreningene.

Samarbeid om tidsskriftet HMT