Innkalling til styremøte, 11.09.1997

Sted: Eurosoft’s lokaler, Dronningen.

Innkallingen gjelder styremedlemmer, varamedlemmer og fagredaktør.

Noen formell saksliste ble ikke satt opp. Den settes opp i møtet.

Det er endel stikkord som kan nevnes i denne forbindelse:

 • Referatsaker og orienteringer
 • MTFL 98
 • Internett
 • Tidsskriftet
 • Medlemsdatabasen
 • Økonomistyringen
 • Overgang til nytt regnskapsår
 • Info-Rama
 • Norges varemesse – Helse service og omsorg 98
 • Nordic guidelines for good clinical engineering practice
 • NKKN
 • Prosedyrebanken
 • Medical Device Workshop
 • Samtykke ordningen

Innkalling til styremøte, 11.09.1997