Møtereferat, 11.09.1997

Sted: Eurosoft, Dronningen.

Saksliste:

1/97   Referatsaker.

1/97   Klinikkingeniør.

2/97   Økonomi.

3/97   MTFL 98.

4/97   MTFL 99.

5/97   Nordic guidelines for good clinical engineering practice.

6/97   Medlemsregister.

7/97   Virksomhetsregister.

8/97   Møtekalender.

9/97   Eventuelt.

Møtereferat, 11.09.1997