Møtereferat, 27.11.1997

Sted: Eurosoft, Dronningen.

Saksliste:

13/97   Gjennomgang av referat fra forrige møte.

14/97   Referatsaker og innkommet post.

2/97   Medisinsk teknisk utstyr i bruk utenfor sykehus.

3/97   Informasjonsarbeid til gamle og nye medlemmer.

4/97   Klinikkingeniør.

5/97   Økonomi.

8/97   Nordic guidelines.

9/97   Medlemsregister.

10/97   Virksomhetsregister.

12/97   Eventuelt.

15/97   Økonomistyring.

16/97   Høringsuttalelse.

17/97   Eventuelt.

Møtereferat, 27.11.1997