Aksjonsliste MTF-styre

Det er presentert 24 aksjoner, ansvarlige og tidsfrist for disse aksjonene.

Aksjonsnr. 24   Lage forslag til vedtektsendring an. medlemskontingent for seniormedlemmer.

Gjennomgang av dagens vedtekter viser at i § 4 Medlemskap, punkt 1, er det kun nevnt ordinært medlemskap. I § 8 Generalforsamling, punkt 5 står nevnt at årskontingent blir behandlet på ordinær generalforsamling.

Etter mening av Leif Hellefossmo bør MTF derfor dele opp dette i 2 punkter:

  • Det må lages et nytt punkt under § 4 Medlemskap som bil omhandle seniormedlemmer;
  • Det må legges til under § 8 Generalforsamling at den også skal behandle årskontingent for seniormedlemmer.

Les forslag til vedtektsendring i:

Aksjonsliste MTF styre