Referat fra styremøte i MTF, 12.02.1998

Sakliste:

 1. Møtereferat fra møtet 27.11.97 ble godkjent uten kommentarer.
 2. Landsmøtet i Bergen -98.
 3. Landsmøtet i Ålesund -99.
 4. MTFL 2000. Rikshospitalet kan være aktuell som arrangør.
 5. Verdenskongress i pr 2002 i Bergen, samarbeid med FSTL.
 6. Aksjonsliste for MTF-styre, datert 27.11.97.
 7. Utsending/retur av saker til generalforsamling.
 8. I forbindelse med forslag til sted for neste års landsmøte bør en vurdere vedtektsendring for § 8, punkt 6. Tas opp på neste styremøte.
 9. Valgkomité.
 10. Økonomi.
 11. Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 12.02.1998