Innkalling til generalforsamling i MTF, 7.05.1998

Sted: Hotel Norge i Bergen.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen, dagsorden evt. forhåndsstemmer og fullmakter.
  2. Valg av ordstyrer og referenter.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap og revisors beretning.
  5. Budsjett og årskontingent.
  6. Valg av styre, redaktør og valgkomite.
  7. Landsmøte år 2000.
  8. Forslag til vedtektsendring for fondet og foreningen (vedlagt).
  9. Klinikkingeniør MTF
  10. Andre saker og eventuelt.

Årsberetning, regnskap og budsjett legges fram til utdeling ved landsmøtets begynnelse og legges ut på http://www.hsr.no/mtf/ en uke før møtet.

Vedlegg til møteinnkalling for MTF’s generalforsamling 7. mai 1998

Høringsdokument Klinikkingeniør – MTF

Les innholdet av dokumenter i:

Innkalling til generalforsamling i MTF, mai 1998