Brev. Emne: Status quo

Årsmeldingen er ferdig og regnskap med budsjett ser godt ut.

Siri Bergs og andres kommentarer til brosjyreutkastet vil tas opp på styremøtet i Bergen.

Referatet fra forrige styremøte ble sendt ut fra Arne Rettedal 31.3.

Et brev. Emne – Status quo