Referat fra styremøte i MTF, 22.06.1998

Sted: Eurosoft’s lokaler, Dronningen.

Saksliste:

  1. Innkallingen godkjent.
  2. Referat fra styremøtet i Bergen, 06.05.98 godkjent.
  3. Det nye styret er som tidligere.
  4. Referatsaker.
  5. Strategi for styremøter.

Les videre enkle og «tyngre» saker i:

Referat fra styremøte i MTF, 22.06.1998