Jubileumsbok

Det vises til uformell korrespondanse per E-post.

Vedlagt følger en skisse til et bokprosjekt.

Tema:   Boken bør tematisk ligge sentralt for foreningen fagfelt. Den bør inneholde noe historikk om foreningen, men også om medisinsk teknologi i Norge.

Omfang:   Boken bør ikke overskride 150 sider.

Redaksjon:   Bidragsytere bør hentes fra fagmiljøet. Bidragsytere bør oppmuntres gjennom et mindre honorar.

Les resten av innholdet i:

Jubileumsbok