Møtereferat, 15.08.1998

Sted: Eurosoft’s lokaler Dronningen.

Saksliste:

1/98   Innkalling.

2/98   Landsmøte 99/2000.

3/98   Hospital 99.

4/98   Verdenskongressen 2002.

5/98   Generell kurskomité.

6/98   Klinikkingeniør.

7/98   Høstseminar.

8/98   Bruk av info. fra medlemsregister.

9/98   Eventuelt.

Møtereferat, 15.08.1998