Referater fra møter

Referat fra møtet med MTF og TPS AS

Hensikt: Møtets hensikt var å orientere om MTF’s tanker om verdenskongressen i 2002, samt å etablere et videre samarbeid med TPS i samme forbindelse.

Alle ble enige om:

  • Intensjon om felles møte med MTF, Norsk, Nordisk eller nordisk/baltisk.
  • Engelsk språk med enkelte norske sesjoner.
  • Åpent for alle å gå mellom sesjonene.
  • Felles sosiale arrangement.
  • MTF har representant i arrangementskomiteen.
  • Arrangementet vil bli holdt i Grieg-hallen.
  • To adskilte utstillinger med adskilte regnskapet ca 25 utstillere på hver.

Referat fra møtet med Travel Planners of Scandinavia AS og Grieghallen

Hensikt: Møtets hensikt var å orientere om Grieghallen og dens fasiliteter med tanke på verdenskongressen i 2002.

Referater fra møter, 1999