Brev ang. klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Fra: Sverre Bergmann
Til: Erik Fønstelien

 

Sverre Bergmann beklager for at han ikke kan delta på møtet som vil gjelde utdanningsgruppe. Bergmann er stort sett enig i alle uttalelsene i høringsdokumentet. Noen punkter er han ikke enig:

– «Klinikkingeniør skal være medlem av MTF».

Bergmann mener at MTF ikke betyr medlem av Medisinsk Teknisk Forening og foreslår å fjerne MTF bak tittelen.

Det er også uklart med analogien av klinikkingeniør til engelsk/amerikanske betegnelser clinical/biomedical engineer.

Klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Legg igjen en kommentar