Status for MTF’s Bankkonti/Aktiva pr. 31.01.1999

Status for MTF’s Bankkonti/Aktiva pr. 31.03.1999

Resultatregnskap for Regnskapsåret 01.04.1998 – 31.03.1999

MTF’s Medlemsmasse og status Kontingent

MTF – Forslag til budsjett for regnskapsåret 01.04.1999 – 31.03.2000

MTF regnskap 01.04.1998-31.03.1999