Klinikkingeniør – MTF – retningslinjer

Innholdet:

  1. Mandat og utvalg
  2. Bakgrunn
  3. Tittel
  4. Juridiske forhold

Retningslinjer for tildelingen av tittelen Klinikkingeniør – MTF.

  • Krav for tildeling
  • Administrasjon av ordningen (ansvar og oppgaver, økonomiske forhold, konfidensialitet)
  • Faglige forhold (pensa, evaluering, godskrivning av tidligere eksamener osv. og fagområder).
Klinikkingeniør MTF – retningslinjer

 

Legg igjen en kommentar