Møtereferat, 2.-3.5.1999

Sted: Rica Parken Hotell, Ålesund.

Saksliste:

1/99   Verdenskongress 12.-16.5.2002 – Nordisk arrangement.

2/99   Postkassen.

3/99   Web.

4/99   Kurskomité/høstmøte.

5/99   Jubileumsbok.

6/99   Klinikkingeniør.

8/99   Seminar Rica.

11/99   Brosjyre – informasjonsmateriell.

14/99   Forberedelser generalforsamling.

15/99   Erfaringsmappe.

17/99   Post.

18/99   MTFL 2000.

20/99   Neste møte.

21/99   Eventuelt.

Møtereferat, 2.-3.05.1999