Referat fra styremøte i MTF, 4.05.1999

Sted: Rica Park hotell, Ålesund.

Saksliste:

1/99-00: Konstituering av styret.

2/99-00   Styremøter.

3/99-00   Kurs til høstmøtet 27.-29. oktober -99.

4/99-00   Programkomité til landsmøtet i Sandefjord.

5/99-00   Landsmøtet i 2001.

6/99-00   Rådet for klinikkingeniør.

7/99-00   Landsmøtet i Bergen i 2002/Nordisk-baltisk møte.

Referat fra styremøte i MTF, 4.05.1999