MTF’s landsmøte år 2000

Styret i MTF har mottatt meldingen at Vestfold Sentralsykehus kan være aktuell som arrangør av MTF’s landsmøte i år 2000.

Styret ønsker i første omgang å komme med følgende føringer/anbefalinger for arrangementet:

  1. Tidspunkt: Primær første uka i mai, samordnes med anestesi- og intensivsykepleieres landsmøter og evt. andres møter.
  2. Hotell bør reserveres så snart som mulig.
  3. Programkomité utpekes av styret etter neste landsmøte.
  4. Arrangementskomité etableres lokalt, denne bør etablere kontakt med årets arrangementskomité.

MTF’s landsmøte år 2000

 

 

Legg igjen en kommentar