Referat fra styremøte i MTF, 2.09.1999

Sted: Eurosofts lokaler, Dronningen, Oslo.

Saksliste:

1/99-00   Se Referat: 4. mai 1999.

2/99-00   Styremøter.

3/99-00   Kurs til høstmøtet 27.-29. oktober -99-

4/99-00   Programkomité til landsmøte i Sandefjord i mai 2000.

5/99-00   Landsmøte i 2001.

6/99-00   Rådet for klinikkingeniør.

7/99-00   Landsmøte i Bergen i 2002.

Ny sak 8/99-00   Spalte i HMT.

Ny sak 9/99-00   Aktivering av medlemsmassen.

Eventuelt: Kurs arrangert av Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening.

Oppfølgingssaker fra forrige styret:

2/99   Postkassen.

5/99   Jubileumsbok.

10/99   Revisjon av AKS.

11/99   Brosjyre-informasjonsmateriell.

15/99   Erfaringsmappe.

Referat fra styremøte i MTF, 2.09.1999