MTF’s landsmøte år 2001

Styret i MTF arbeider med å finne arrangør av MTFL 2001. Det er allerede bestemt at MTFL 2002 skal arrangeres i Bergen.

Styret ønsker derfor å spørre Kirkenes sykehus om de er interessert i å være arrangør av MTFL 2001.

Ved tidligere landsmøter har antall utstillere vært i størrelsesorden 30-40 og en kan regne med 200-250 deltakere.

MTF’s landsmøte år 2001

Legg igjen en kommentar