Referat fra styremøte i MTF, 22.03.2000

Sted: Eurosoft’s lokaler, Dronningen.

Referatsaker:

  1. Fjernarkiv.
  2. MTF har fått årsrapport fra «Rådet for praksis ordninga». Årsrapporten sendes ut til styremedlemmene.
  3. Arne Rettedal mottatt post fra IFMBE. De ønsker navn på personer til organisasjonen.
  4. Det er kommet skriv fra Statens helsetilsyn om «Medical Device Workshop» 25.-26. mai 2000 i Oslo. Ingen fra styret har mulighet for å delta.
  5. Leiv Hellefossmo refererte fra Prosedyrebanken. Det blir nedsatt grupper innenfor forskjellige prosedyrene og risikovurderingene.
  6. Serverplass for MTF ligger hos Dagbladet.

Les andre saker i:

Referat fra styremøte i MTF, 22.03.2000