Foredrag holdt på MTF Symposium 2011

Barbro Salte 2011.03.15 – Samarbeid og samhandling mellom MTA og SP i HSØ
Erik M. Hansen 2011.03.15 – Samarbeid og samhandling mellom medisinsk
Kjell Grøndahl 2011.03.15 – Samarbeid MTA- IKT Helse Vest
Rune Fensli 2011.03.15 – Fremtidens behandlingshjelpemidler og hjemme hospitalisering
Salvatore Capizello 2011.03.15 – Gränsland mellan Medicinsk Teknik och IT- MIDS
Siri Berg 2011.03.15 – Samarbeid og samhandling MTA og IT St Olav HMN – Hemit
Tore Trondsen 2011.03.15 – Samarbeid og samhandling mellom MTA og IKT Helse Nord
Geir Erlend Myhre Johansen 2011.03.16 – Erfaringer fra St. Olavs Hospital med bruk av jobbkodene
Kirsti Legernes 2011.03.16 – Orientering om NKKN
Leiv Hellefossmo 2011.03.16 – Datasystem MTU-BHM
Per Arne Jørgensen 2011.03.16 – Erfaringer fra OUS, RH og DNR med bruk av jobbkodene
Per Arne Jørgensen & Arne Løvig 2011.03.16 – Prosjekt Nasjonal samordning av jobbkoding for MTU BHM