Foredrag holdt på MTF Landsmøtet 2011

Anders Løvig – Jobbkodeprosjektet
Anja Reinholdsen og Kartein Rødland – Etiopia
Anne Berit Guttormsen – Brannskadebehandling
Arild Hammer – Avvikshåndtering
Arild Hammer – SB informerer
Audny E. S. Stuen – Malawi
Dag Søgård – Felles MTU datasystem
Elisabeth Løkkebøe –Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling
Hartvig Munthe Kaas – LFH
Janike Sander Hellebust – Spennande finmekaniske konstruksjonsoppdrag
Jon Nybakk – Presentasjon av MTFL 2012 Rørås
Jon Wigum Dahl – Internasjonal uhjelp
Kirsti Legernes – NKKN
Kjell grøndal – Cochlea-implantater og andre reservedeler (kommer)
Lars Jacob Pedersen – Etikk i arbeidslivet
Mats Torbiørnsson – Norsk Luftambulanse MTU – vedlikehald versus helikoptervedlikehold
Øystein Bitnes og Kari Berg – MTU vedlikehold versus flyvedlikehold
Yngve Solås Nesse – MTU i nettverk