Konferansen KlinIKT 2012

Tid og sted: 11.-12. april 2012, Scandic Hamar

Konferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, og er den 4. i rekken.

Hovedtemaene for KlinIKT konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I 2012 vil vi sette innovasjon inn i dette bildet. Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og mennesker med ansvar for ledelse, fagutvikling, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen vil også være av interesse for kommunehelsetjenesten, pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for innovasjon i helsesektoren.

For mer informasjon, program og påmelding, se konferansens nettside:

Løpende påmelding til konferansen er fulltegnet.