Data nettverkskurs

Stad: Aker Sykehus Dagligstua i bygg 60. Tidspunkt: Tysdag 6/11 kl. 1200 til onsdag 7/11 kl 16:00.

Kurset er gratis for MTF medlemmer, for andre kostar det kr 500,-.

Overnatting og mat må ordnast av den enkelte sjølv.

Påmeldingsfrist: Måndag 15/10.

Kurset holdes av Yngvar Solås Nesse, utdanna dataingeinør ved Høgskulen i Bergen, med fordjupning i drift av datasystem. Ferdig i 2008. Har jobba med medisinsk-IT i 4 år ved bildeseksjonen på medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Program

Dag 1:

 • TCP/IP, adressering, nettverksoppbygging
  • Teori og hands-on
 • Nettverkstenester og Windows
  • Teori og hands-on
 • Nettverksverktøy
  • Hands-on

Dag 2:

 • Repetisjon frå 1. dag
 • Feilsøking
 • Spørsmål
  • Hands-on

Krav til utstyr

Bærbar PC med:

 • Port for Ethernet-kabel. (Kabla nettverk)
 • Windows XP / Windows 7
  • Linux kan og gå, men legg opp kurset med Windows-verktøy
 • Lokal administrator
  • Om ikkje må brukaren ha lov til å endre nettverksinstillingar, dele mapper og kunne installere programvare.

Om ein ikkje er sikker på om maskina gir nødvendige rettigheitar, anbefales, ut frå erfaringar i Helse Vest, å bruke ei maskin som ikkje er levert frå/meldt inn i domenet til IKT-leverandøren til regionen.

Etter endt dag, begge dagane, kan me vere tilgjengelig for å svare på spørsmål eller gå igjennom andre tema som vert ynskja tatt opp.

Lagre

Lagre

Lagre