MTF-styret med opplæring i ny hjemmeside

Styret har vedtatt overgang til ny nettside, og har valgt WordPress som publiseringsverktøy. Overgang til ny løsning skjer i samarbeid med Nytt-Nettsted.

Roller

 • Brukeradministrator: Dag Søgaard
 • Redaktører: Alle med tilgang til alt publisert materiale
 • Forfatter: Kan selv kun publisere
 • Bidragsyter: Kan skrive og lagre innhold, men kan ikke publisere. Redaktør må godkjenne/ publisere

Brukerregistrering: Bruk «Registrer deg selv»-funksjonen. Gir kun tilgang som Bidragsyter

Type innhold

 • Innlegg: Tilsvarer artikkel/sak. Får tidsstempel, forfatter, har en eller flere kategorier. Når et innlegg er publisert skal ikke innholdet endres. Tilføyelser og endringer må i tilfelle publiseres i nytt innlegg.
 • Kategorier: Tilsvarer mappe, med mulighet for undermapper. Forskjellen fra mapper er at innlegg kan tilhøre flere kategorier (f.eks. Styreleders hjørne)
 • Stikkord: Knytter ting sammen, da flere innlegg kan ha samme stikkord
 • Side: I WP angir side en type innhold, men kan vises som en side. Side og innlegg har begge tittel og tekst/bilde-innhold. Side angir fast innhold/ statisk innhold, men kan være glidende over tid, f.eks. Om oss.

Status

 • Kladd
 • Til gjennomgang, for de som ikke kan publisere selv. Merket som Venter på gjennomgang
 • Publisert
 • Privat (brukes i liten grad og kun til internt bruk)

WP har autolagring, men forutsetter at tittel er valgt

I rullefeltet på toppen ruller de 7 siste innleggene. Dersom man ikke ønsker at nyheter skal rulle kan innleggene ekskluderes fra karusellen. Karusellen kan settes opp på ulike måter.

Side-designet er i utgangspunktet fastsatt, men kan endres av administrator.

Gammel side: gammel.medisinsktekniskforening.no

Endring av overskrifter mv. fra standard gjøres av leverandør