Bruk av jobbkoder- spørreundersøkelse

MTF symposium 2013 arrangeres på Olavsgaard 12. og 13. mars. Et tema i år er oppfølging av jobbkoder.

Det er nå ca 2 år siden arbeidet med nye jobbkoder var ferdig og MTF ønsker å kartlegge status for bruk av- og erfaringer med jobbkodene.

I førsten av januar 2013 sendes det ut en spørreundersøkelse til alle de medisinsktekniske avdelingene i landet. Vi setter pris på om avdelingene kan svare på spørsmålene i denne kartleggingen som ledd i evaluerings- og forbedringsarbeidet.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre