MTF Symposium 2013 og Nemko 60601 standardene

MTF-Symposium 12.- 13. mars 2013 på Quality Hotel Olavsgaard

Dag 1
11.30 12.30 Lunsj
12.30 12.35 Velkomst og orientering om programmet
12.35 14.00 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften v/Kenneth Oppedal

 • Hvilke krav setter dette til HFene
 • Konsekvenser for MTU, informasjonslagring- og utveksling
 • Status i HFene
14.00 14.15 Pause
14.15 15.30 HINAS Handlingsplan v/ HINAS Harald Johnsen

 • Hva kan vi vente oss av fellesanbud de nærmeste årene
 • Hvordan kan fagmiljøet påvirke innkjøpsprosessene
 • Aktuell informasjon
15.30 15.45 Pause
15.45 19.00 NKKN

 • Innledning
 • Status v/Helse Bergen 
 • Status NKKN  i ny nasjonal database v/Leiv Hellefossmo
 • MTPReg fra Sverige ved Torbjörn Johansson
 • Diskusjon
 • Veien videre
19.30 Middag

Ordstyrer dag 1: Stig Koteng

Dag 2
08.30 10.30 Feilkoder

 • Status 2 år etter innføring av felles kodeverk v/Elisabeth Fahlstrøm
 • Resultat DSB-revisjoner  v/Magne Toft
 • Kunnskapssenteret v/Eli Saastad, forsker
10.30 10.45 Pause
10.45 11.15 Ny meldeordning- Kunnskapssenteret v/Eli Saastad, forsker
11.15 11.45 Pause m/utsjekk
11.45 12.15 Nye risikovurderinger v/Øystein Bitnes, St.Olavs Hospital HF
     SHD-grupper v/Geir Erlend Myhre Johansen
12.15 12.50 Ny nasjonal database v/Børge Godhavn, Faveo prosjektledelse
12.50 13.00 Oppsummering og avslutning

Ordstyrer dag 2: Elisabeth Fahlstrøm

NEMKO foredrag 60601 standarene

Konstruksjons- og dokumentasjonskrav for MTU. 60601-standardene

Foredrag av Andreas Nilsson, Nemko

Avsatt tid 4 timer, ca 12:30 til 16:30

Konstruksjons- og dokumentasjonskrav for MTU.

 • Hovedkravene i 60601-standardene
 • Risikoklassifisering
 • Risikovurdering
 • Hva er de viktigste forskjellene på krav til MTU og til annet utstyr, for eksempel en vanlig PC?
 • Bruk av utstyr som ikke tilfredsstiller 60601 i pasientområder
 • Dokumentasjonskrav 

Husk påmeldingsfrist innen fredag 8. februar 2013 klokken 1200

 Deltakeravgift

 • Symposium totalpakke inkl hotell kr 2600,-
 • Symposium totalpakke + Nemko inkl hotell kr 2900,-
 • Dagpakke dag 1 kr 1100,-
 • Dagpakke dag 1 og dag 2 kr 2000,-
 • Dagpakke dag 2 kr 1100,-
 • Dagpakke dag 1 og dag 2 + Nemko kr 2400,-
 • Nemko kr 1000,-
 • Dagpakke dag 2 + Nemko kr 1400,-
 • Middag dag 1 kr 485,-

Påmelding : https://www.deltager.no/symposium_2013_12032013

Lagre