Medlemskontingent

Medlemskontingent sendes ut i disse dager.

Medlemskap i MTF finnes i tre typer:

  1. ORDINÆR á kr 250,- pr. år
  2. FIRMA á kr 1.500,- pr. år
  3. HONNØR á kr 0,- pr. år.

Medlemskap opprettholdes så lenge kontingent for inneværende år er betalt.  Inkludert i medlemskapet er også abonnement på tidsskriftet Helse – Medisin – Teknikk. Medlemskap gir fortrinnsrett til deltagelse på ulike arrangementer i MTFs regi – og til redusert pris – eventuelt gratis. Spørsmål om medlemskap sendes foreningens kasserer.

Bruk skjema på Bli medlem-siden for å melde endringer i forhold til medlemskap.

Legg igjen en kommentar