Årsrapport 2012

Rapport etter stattuene for MTF’s undervisningsrådet.
Undervisningsrådet har registrert en markert økning i interessen for å søke kompetansebevis på etterutdanningskurser.
Utviklingen fremgår av tabellen fra 2003 til 2012.
For å øke interesse til kompetansebevis besluttet Undervisningsrådet i 2011 å opptre med aktivt med innlegg i fagpressen og rundskriv til sykehus og leverandører.
Undervisningsrådet foreslår til å innføre et intensivt todelt kurs på til sammen 4-5 uker med en praksisperiode.
Årsrapport 2012

Legg igjen en kommentar