Årsrapport undervisningsrådet 2012

Årsrapport 2012

Sekretariatet for undervisningsrådet, Medisinsk Teknisk Forening

Rapport etter statuttene for MTFs undervisningsråd

Undervisningsrådet har registrert en markert økning i interessen for å søke kompetansebevis etter reglene under rådet.  Således har hele 10 søkt og fått MTF-godkjenning i året som gikk.  Dette er flere enn noe år siden 2007.  Når det gjelder Klinikkingeniør – er ikke situasjonen like positiv (1 i 2012 og 0 og 1 de foregående årene henholdsvis).  Utviklingen siden ordningene ble innført i den nåværende formen siden 2003 fremgår av tabellen nedenfor:

År

MTF-godkjenning

Klinikkingeniør

2003

10

0

2004

12

3

2005

5

2

2006

14

2

2007

13

3

2008

6

4

2009

9

8

2010

4

1

2011

2

0

2012

10

1

Interessen for ordningen MTF-tekniker har vært meget lav de siste årene.

I fjor forklarte vi den svake interessen med mye negativ presseomtale og få karrieremuligheter i helsevesenet.  Undervisningsrådet besluttet i 2011 å opptre mer aktivt med innlegg i fagpressen og rundskriv til sykehus og leverandører.  Dette har antakelig hatt betydning.  Det har også vært merkbar interesse blant potensielle søkere til klinikkingeniør ved henvendelser og spørsmål til sekretariatet.

I 2010 og 2011 hadde sekretariatet kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, med spørsmål om det offentlige ville kunne godta kandidater som fulgte og besto en avsluttende eksamen etter et kurs i elektroteknikk som var laget for dem som ønsket å søke samtykke uten å ha den grunnutdannelsen i elektrofag som kreves i henhold til forskrift.  For mange, mange år siden ble det faktisk, i regi av Bioingeniør-skolen, gjennomført et slikt kurs der MTF-medlemmer var arrangører og lærere.  dsb var fortsatt positiv, men stilte bl.a. krav om at MTFs styre stod som formell arrangør.  Saken ble ikke videreført i 2012.

Det nye styret i MTF har grepet saken og registrert at det er stor interesse også blant ansatte ved med.tekn. avdelinger.  Vi vet at det er interesse hos mange som jobber hos leverandører.  Sekretariatet tok i høst ny kontakt med dsb sammen med MTFs styre og saken ligger nå hos direktoratet.  Vi tenker oss et intensivt todelt kurs på til sammen 4-5 uker med en mellomliggende praksisperiode.  dsb vil eventuelt ha fullt innsyn og kontroll med kurset.  Det sier seg selv at et slikt kurs vil koste penger og at forelesere må få en rimelig godtgjørelse.

Direktoratet er kjent med MTFs interesse av å overta hele samtykkeordningen.  Denne saken har ikke, så vidt sekretariatet er kjent med, vært et tema i året som gikk.

Sekretariatet har ingen kasse, men alle transaksjoner foregår på en egen bankkonto.  Den eneste inntekten på kontoen har i 2012 vært et mindre gebyr fra brevstudenter.  Kontoutskrift vedlegges og bilagene kan besiktiges.  1.01 2012 var beholdningen NOK 2209.02 og 01.01. 2013, NOK 7847.78.

Undervisningsrådet har ikke hatt behov for å møtes i 2012.  Rådet består av leder Arne Rettedal, Universitet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, og Sverre Bergmann, Trondheim.  Sverre har antydet at han ønsker å trekke seg og sekretariatet foreslår for MTFs styre at det er OK.  Undertegnede er sekretariatets sekretær.

Røyken, jan 2013      Erik Fønstelien

redrik@bof-nett.no

952 89 674

Legg igjen en kommentar