Regnskap fondet 2012/2013

Bankinnskudd 01.02.2012                                                    kr   344 506,91

Renteinntekter                                                                           kr     12 057,74         

Bankbeholdning 31.03.2013                                                 kr   356 564,65